برچسب خورده: روتوایلر

یکی از گران قیمت ترین سگ هایی ک می توانید به عنوان حیوان خانگی استفاده کنید روتوایلر است. این نژاد از سگ بسیار خاص بوده و در هر منطقه ای یافت نمی شود.

نگهداری از این نژاد نیز نیاز به شرایط محیطی خاص دارد که باید رعایت شود. به همین دلیل برای اینتخاب این نژاد نیاز به زمینه سازی های اولیه دارید.

تابحال به نگهداری از یک حیوان خانگی مثل سگ فکر کرده اید؟ سگی که علاوه بر مناسب بودن برای نگهداری بعنوان حیوان خانگی شما از فیزیک بدنی مناسبی برخوردار بوده و به نوعی در همه حال حامی شما باشد! ما امروز قصد داریم یکی از این نژادهای سگ به نام سگ روتوایلر را به شما معرفی کنیم. در واقع باید … بیشتر بخوانبد…