آرشیو ماهانه: ژانویه 2020

امروزه همه چیز در همه جای جهان در رابطه با بیماری فراگیر کرونا ویروس سنجیده می شود! وجود این بیماری باعث می شود که نسبت به هر اقدامی با احتیاط بر خورد کنیم تا مبادا خودمان و خانواده و جامعه را در خطر بیندازیم. اما حیوانات خانگی چطور؟ برای صاحبان حیوان خانگی آنها هم کم تر از اعضای خانواده نیستند … بیشتر بخوانبد…