فرمان هایی که سگ شما باید بداند

هنگامی که با سگ خود بازی می‌کنید، بیش ابهت دارد که زمان‌هایی را نیز برای یادگیری دستورها کنار بگذارید. چندین رخصت پایه وجود دارند که هر سگی باید آن‌ها را بداند. این حالات به شما کمک می‌کند تا سگ خود را تحت کنترل داشته باشید و انظباط را به سگ یادگیری دهید. نیز برای راه انداختن رفتارهای ناگاه سگ زیاد کارامد هستند. در برخی موارد، كاربرد به جا و كم قیمت یک دستور، می‌تواند جان سگ شما را نجات دهد. در ادامه در مطلب سگ در مورد فرمان هایی که سگ شما باید بداند بیشتر می گوییم.

فرمان نگاه سگ

یکی از مواردی که خلال تدریس سگ افزون شكوه دارد، پشتگرمی از توجه کامل آدم به شماست. به سگ رخصت نگاه کن را پرورش دهید تا ابتدا بتوانید در مواقع لزوم، توجه سگ را داشته باشید.

این دستور باعث می‌شود سگ در هر شرایطی به سرعت نزد شما بازگردد. این نوع فراخوانی تنها در حالات الزامی استفاده می‌شود، معتاد خواهر شبیه هنگامی که سگ در حال رفتن به سمت خیابانی پر از افزار است. تحصیل رخیص این دستور می‌تواند جان سگ را در كثرت از موارد خطرناک نجات دهد. به یاد داشته باشید این نوع حكم با احضار عادی سوا است.

فراخواندن سگ

دستور بیا یا فراخواندن سگ (احضار عادی) می‌تواند شما را از زخم و عصبانیت‌های بیشماری نجات بخشد. می‌توانید از این مسئله تحكم هنگامی که طاقه او از دستتان رها شده است، یا برای كتابت فرا او از حیاط و … استفاده کنید.به یاد داشته باشید تنها برای موردها مثبت از این اجازه مصرف نمایید. در این صورت او همیشه و با خوشی به نزد شما خواهد آمد.

همراه من یا با من، معروفه است که برای جلوگیری سگ از کشیدن شمار به کار می‌رود.و به این معنی است که سگ در صلح و بدون کشیدن تحفه همراه شما حرکت خواهد کرد. قلاده‌ای که بند آن کشیده نشده است، حس طمانینه و آشوب و مودت خویشاوندی علاوه بیشتری را ایجاد خواهد کرد و به اجتماعی شدن و تمرین دادن او کمک شایانی خواهد کرد.

منع کردن

منع کردن رخصت راه است که به سگ می‌فهماند چیزی که او در حال نزدیک شدن به آن است، به او تعلق ندارد. این فرمایش فقره می‌تواند جلوی خورده شدن خوراکی مضر، یا کفش مورد شوق شما را بگیرد! اگر سگ با این اجازت به خوبی آشنا شده باشد، نیاز شما به دامپزشک تا حد زیادی کاهش می‌یابد

رها کردن

آموزش رها کردن به سگ او را تحصیلی می‌دهد تا چیزی را که با دهان خود برداشته است رها کند. تاثیری اخت قضا كار جریان قبلی دارد و می‌تواند جلوی خوردن موادی که برای سلامت او ضرر دارند را بگیرد.

آموزش نشستن

معمولا این دستور، اولین فرمانی است که كسان به سگ خود فراگیری می‌دهند. در حالی که ممکن است این تعلم خیلی ازلی به نظر بیاید، می‌تواند نقش قابل توجهی در کنترل رفتارهای ناگاه سگ داشته باشد. برای مثال از آن جا که سگ نمی‌تواند نشسته و همزمان بپرد، می توانید به این وسیله، جلوی پرش‌های كرهاً او را به ابلهی بگیرید

آموزش دراز کشیدن

این دستور به فرنودها مختلفی ابهت دارد. اول از همه، درست اخت فرمایش فقره نشستن، می‌تواند جلوی رفتارهای بااكراه سگ را بگیرد. در نظر بگیرید که فرمایش فقره دراز کشیدن می‌توان سگی که به هیجان آمده است را به راحت دعوت کند.دوما دراز بکش، زیربنای فراوانی از رفتار‌های دیگر است. برای مثال اگر بخواهید به سگ خود غلت بزن را تدریس دهید می‌توانید از این رخصت نیز کمک بگیرید.

فرمان هایی که سگ شما باید بداند

آموزش ماندن

دستور بمان نیز در بسیاری موقعیت‌های نوع به نوع و همگون کاربرد دارد. این اذن به او کمک می‌کند که محل امن خود را ترک نکرده یا برای افراد دیگر مزاحمتی ابداع نکند. اگر سگ به خوبی با این فرمان آشنا شده باشد، شما کنترل علاوه اضافی روی عمل او در مجمع خواهید داشت

آموزش انتظار

هنگامی که فرمان امید به سگ داده می‌شود، او از جای خود تکان نخواهد خورد مگر این که شما این رخصت را به او بدهید. این اجازت برای جلوگیری از خروج سگ از خانه یا مایه علاوه مفید است. رخصت تمایل به سگ می‌گوید برای التصاق به مال خود، باید صبر داشته باشد.

ممکن است به این موارد نیز علاقه مند باشید:

۰ دیدگاه در “فرمان هایی که سگ شما باید بداند”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.