آرشیو ماهانه: ژوئن 2017

بسیاری از وسایل اطرف ما با باتری قلمی و نیم قلمی کار می کند و کار کردن درست آنها نیازمند استفاده صحیح از باتری های خوب است. این روزها دنیا روی استفاده از منابع انرژی میچرخد و هر روزه وسایل الکترونیکی جدیدی به بازار عرضه میشوند که نیاز به منبعی از انرژی دارند تا بتوانند فعالیت کنند. منابع انرژی متعددی … بیشتر بخوانبد…